Kancelaria Prawna JNS prowadzi mediacje we wszystkich rodzajach spraw – cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych (rozwodowych i o podział majątku), administracyjnych i pracowniczych. Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania, szybkie i pozbawione formalności postępowanie mediacyjne. Postępowanie mediacyjne można rozpocząć w dowolnym momencie, także w toku toczącego się procesu sądowego.

Każdy spór można rozwiązać w drodze mediacji!

Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach ze skierowania sądu określone są przepisami prawa, a w sprawach pozasądowych określa je umowa zawarta pomiędzy stronami a naszą Kancelarią.

W sprawach pozasądowych wynagrodzenie ustalamy po zapoznaniu się ze stanem sprawy na pierwszym spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie informacyjne odbywa się w siedzibie Kancelarii Prawnej JNS w Warszawie przy ul. Wroniej 45 lok. 175 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Paweł Janus

jest stałym mediatorem sądowym wpisanym na listy prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga, a także mediatorem rekomendowanym przez Centra Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.