Adwokat to osoba, która świadczy profesjonalna pomoc prawną, kieruje się najwyższymi standardami etycznymi, dążąc do pełnego zabezpieczenia interesów swojego klienta.

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe i pozasądowe oraz prowadzi doradztwo z zakresu:

  1. prawa cywilnego, w szczególności sprawy o zapłatę i odszkodowawcze
  2. prawa karnego i karnoskarbowego oraz wykroczeń
  3. postępowań dyscyplinarnych.

Paweł Janus

jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Aplikację adwokacką odbywał w Kielcach, następnie w Warszawie, gdzie złożył egzamin adwokacki.