Adwokat to osoba, która świadczy profesjonalna pomoc prawną, kieruje się najwyższymi standardami etycznymi, dążąc do pełnego zabezpieczenia interesów swojego klienta.

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe i pozasądowe oraz prowadzi doradztwo z zakresu:

  1. prawa cywilnego, w szczególności sprawy o zapłatę i odszkodowawcze
  2. prawa karnego i karnoskarbowego
  3. postępowania egzekucyjnego (przed komornikami sądowymi i innymi organami), zarówno po stronie wierzycieli jak i dłużników

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności (windykacji, także masowej) na każdym etapie postępowania oraz stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.

W naszych relacjach z klientami stawiamy na przejrzystość i długofalową współpracę. Na pierwszym spotkaniu, z klientem zapoznajemy się ze stanem sprawy, analizujemy dokumenty, dokonujemy wyceny naszych usług oraz wyliczamy dodatkowe koszty prowadzenia sprawy m.in. opłaty sądowe.

Paweł Janus

jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Aplikację adwokacką odbywał w Kielcach, następnie w Warszawie, gdzie złożył egzamin adwokacki.