Specjalnie z myślą o syndykach masy upadłości, likwidatorach i komornikach sądowych Kancelaria Prawna JNS świadczy kompleksową pomoc w zakresie dochodzenia wierzytelności na każdym etapie, obrotu wierzytelnościami (w tym nieudokumentowanymi), nabywaniu udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, a także zbywaniu przedsiębiorstw. W celu ustalenia warunków współpracy zapraszam do kontaktu.