Nasz zespół od wielu lat zdobywa doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Reprezentuje członków zarządu w sprawach cywilnych o zapłatę m.in. prowadzonych na podstawie art. 299 k.s.h., a także sprawach karnych, w tym szczególnie z art. 586 k.s.h.

Paweł Janus

wpisany jest na listy kandydatów na kuratorów Krajowego Rejestru Sądowego, a także członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Doradzał i prowadził liczne sprawy cywilne, karne i podatkowe członków zarządów. Obecnie pełni funkcję kuratora dla kilku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółdzielni, a nadto został wskazany jako likwidator spółek.