Z dniem 1 lipca 2017 r. uruchamiamy KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJE PRAWNICZE 2017

 

Zajęcia prowadzone są indywidualnie w formule mistrz – uczeń. Wykładowcami są wyłącznie adwokaci i radcy prawni. Ilość  godzin jest dostosowana do potrzeb ucznia tak, aby jak najlepiej przygotować go do egzaminu.

Spotkania odbywają się 7 dni w tygodniu w indywidualnie ustalonych godzinach w siedzibie Kancelarii przy ul. Wroniej 45 w Warszawie.

Koszt jednego spotkania (60 minut) to 200 zł.

Zapewniamy komplet materiałów do nauki.

 

ZAPISY: tel. 601 823 557 lub p.janus@kancelariajns.pl.